Gamet s.c. - Promat
Kategoria: Płyty ogniochronne

Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym....

Kategoria: Natryski ogniochronne

Natrysk ogniochronny do stosowania w przemyśle petrochemicznym oraz do zabezpieczania tuneli. Natrysk Cafco®...

Kategoria: Masy i zaprawy ogniochronne

PROMASTOP®-Coating jest bezrozpuszczalnikową, nieorganiczną powłoką na bazie dyspersyjnej, zawierającą...

Kategoria: Kołnierze i kasety ogniochronne

Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-UniCollar® zamykają przejścia rur palnych przez ściany i...

Kategoria: Farby ognioochronne

PROMAPAINT® SC4 jest ekologiczną wydajną wodorozcieńczalną powłoką do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji...

Kategoria: Płyty ogniochronne

Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym....

Kategoria: Natryski ogniochronne

PROMASPRAY® C450 jest gotową mieszanką produkowaną na bazie wermikulitu oraz cementu portlandzkiego, w ściśle...

Kategoria: Masy i zaprawy ogniochronne

PROMASEAL®-Mastic jest substancją wykonaną na bazie akryli, która zamyka szczeliny i otwory uniemożliwiając...

Kategoria: Płyty ogniochronne

Krzemianowo-wapniowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym....

Kategoria: Natryski ogniochronne

PROMASPRAY® F250 jest zaprawą na bazie włókien z wełny mineralnej i nieorganicznych spoiw hydraulicznych....

Kategoria: Masy i zaprawy ogniochronne

PROMASEAL®-Mastic BSK jest substancją wykonaną na bazie akryli, która zamyka szczeliny i otwory uniemożliwiając...

Kategoria: Płyty ogniochronne

Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym....